(( هدف از بازیافت تنها انجام فرایندی بازیافتی نیست ،بلکه آشنا سازی افراد جامعه با این مسئله در حفظ حیات زمین و بقای بشر می باشد .))

  • شرکت ایثارگران زرین شهر
  • شرکت ایثارگران زرین شهر
  • شرکت ایثارگران زرین شهر
  • شرکت ایثارگران زرین شهر
  • شرکت ایثارگران زرین شهر
  • شرکت ایثارگران زرین شهر
  • شرکت ایثارگران زرین شهر
  • شرکت ایثارگران زرین شهر
شرکت ایثارگران زرین شهر ، در سال 1374 در شهرستان لنجان ، استان اصفهان در قالب ماهیت حقوقی شرکت سهامی خاص با شماره ثبت 61 فعالیت خود را آغاز نمود ، با تلاش مستمر و سرمایه گذاری 3200 سهام دار با سرمایه ثبتی شصت میلیارد ریال به صورت تخصصی و با مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی های راهبردی در زمینه بازیافت فلزات شروع به کار نمود . شرکت ایثارگران زرین شهر با استفاده از تخصص و برنامه ریزی های راهبردی ، دست به خرید ، پردازش ، فروش و مدیریت نخاله های فلزی در ابعاد مختلف می نماید . این شرکت در کنار افزایش کیفیت و با بهره مندی از پرسنل متخصص و متعهد و ماشین آلات پیشرفته در زمینه های فنی و اقتصادی در راستای اهداف از پیش تعیین شده خود قدم بر می دارد و همواره به دنبال راهکارهای نوین در مدیریت بهتر ضایعات فلزی در حیطه تجاری ، صنعتی ، خدمات رسانی به مشتریان می باشد . شرکت ایثارگران زرین شهر ، علاوه بر بازیافت فلزات مختلف در راستای پیشرفت و توسعه فعالیت های خود و با استفاده از رویکرد استراتژیک نسبت به اخذ مجوز از ستاد تبصره 13 اقدام و به دریافت کد اسقاط 1420 خودرو های فرسوده نائل گردید ، از این رو با بهره مندی از همجواری با شرکت فولاد مبارکه سپاهان و همچنین عرصه ای 300 هزار متر مربعی و انبار ها و پارکینگ های جانبی قادر به بازیافت سالیانه 700 هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین می باشد . موفقیت ما ریشه در تعهد به معیار های اخلاقی ، قانونی ، محیطی و خدمت رسانی به مشتری هایمان دارد ، این امر در تمام چار چوب های معاملاتی و تعاملات کاری با دیگر شرکای تجاری مان صادق است .

Getting started

ASP.NET MVC gives you a powerful, patterns-based way to build dynamic websites that enables a clean separation of concerns and gives you full control over markup for enjoyable, agile development.

Learn more »

Get more libraries

NuGet is a free Visual Studio extension that makes it easy to add, remove, and update libraries and tools in Visual Studio projects.

Learn more »

Web Hosting

You can easily find a web hosting company that offers the right mix of features and price for your applications.

Learn more »